HTML

<center>  
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/tab.js"></script><script type="text/javascript">WAU_tab('70bo1zmabqql', 'left-middle')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/classic.js"></script><script type="text/javascript">WAU_classic('e2cvulrjj0lm')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/small.js"></script><script type="text/javascript">WAU_small('try8rcm9i43k')</script>
<div><span style="color: #acb8cc;"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target="_blank">
<script type="text/javascript"></script><noscript><font color="#acb8cc"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target=_blank><img src="http://stat.mystat.hu/collect.php?id=52153" alt="mystat" border="0"></a> </font></noscript><a href="http://freeaudit.hu/?go=stat&id=9278" target="_blank"> <img src="http://count.freeaudit.hu/?id=9278&sr=&sc=&dr=&wl=&ct=i" alt="freeaudit.hu" border="0" /> </a> <span style="color: #acb8cc;"></a><img src="http://www.fsz.bme.hu/cgi-bin/nph-count?width=5&link=http://www.andrelowoa.com/index.html" /><a href="http://www.websas.hu/statistics/detail.php?idn=12326" target="_blank"><img src="http://www.websas.hu/statistics/image.php?idn=12326" alt="websas.hu" border="0" /></a> </span></div>
<a href="http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=2gtdpyxmiqj&color=a00000&m=1"><img src="http://rc.revolvermaps.com/h/b/40/2gtdpyxmiqj.png" alt="Map" style="border: 0px;" height="40" width="40" /></a><a href="http://s05.flagcounter.com/more/oZd"><img src="http://s05.flagcounter.com/mini/oZd/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s06.flagcounter.com/more/OZpo"><img src="http://s06.flagcounter.com/mini/OZpo/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s07.flagcounter.com/more/UkB4"><img src="http://s07.flagcounter.com/mini/UkB4/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a><script type="text/javascript" src="http://jc.revolvermaps.com/b.js"></script><script type="text/javascript">rmb_ki101('2nyuywvv1dn','','40','40',1,'ffffff','010020','aa0000');</script>
</center>

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

Bejegyzések

Naptár

október 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

Terveim a világ megmentésére most kezdenek gyümölcsözni. Most már minden a helyén van. 20180915

2019.09.14. 18:38 Andre Lowoa

“… 10 E terv szerint, amikor erre megérik az idő, Isten mindent egybeszerkeszt Krisztusban — mindent, ami a Mennyben és a Földön van —, és őt teszi mindennek fejévé.”

Igazság Könyve:

“2013.09.15 23:50

Drága szeretett leányom, a világ megmentésére vonatkozó minden Tervem most kezd gyümölcsözni. Most már minden a helyén van. Hadseregem megalakult. Ők most mindenhol növekedni és terjeszkedni fognak, magukkal hozván azt a sok lelket, akikre vágyakozom. Ennek a Hadseregnek nagy Kegyelmeket adtam, és ők a Szentlélek Kegyelme által égve fogják tartani a Kereszténység Lángját, és az Igazság Fáklyáját az Utolsó Napig hordozni fogják. Ők Isten Fényét még a legsötétebb sarokba is el fogják vinni, és milliók szemét fogják megnyitni Isten Szavának Igazságára, miközben a hitehagyás felfalja Egyházamat a Földön. A következő Keresztes Imahadjárat imáját adom nekik, hogy segítségükre legyen a Nekem tett hűségígéretükben.

A Keresztes Imahadjárat 121. imája: Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének
Egységben vagyunk Szentséges Szíveddel, drága Jézus.
Mi hitelt érdemlően hirdetjük Isten Igaz Szavát.
A világ végéig is el fogunk menni, hogy terjesszük az Igazságot.
Mi soha nem fogunk elfogadni semmi olyan hamis tant, melyet a Te Nevedben hirdetnek, és ami eltér attól, amire Te Magad tanítottál minket.
Mi a hitünkhöz továbbra is
hűek, igazak és állhatatosak maradunk
Azokkal, akik elárulnak Téged, szeretettel és együttérzéssel fogunk bánni, abban a reményben, hogy majd ők is visszatérnek Hozzád.
Rendíthetetlenek, de ugyanakkor türelmesek is leszünk azokkal szemben, akik a Te Nevedben üldöznek minket.
Győzedelmesen fogunk járni az egész úton
Új Paradicsomodig.
Megígérjük, hogy fájdalmaink és szenvedéseink által elvisszük Hozzád mindazokat az elveszett lelkeket, akik Szeretetedre éheznek.
Kérünk Téged, fogadd el imáinkat a világ
minden bűnöséért, hogy az Irántad való szeretetben egyesülve egy családdá válhassunk a Béke Új Korszakában. Ámen.

Menj, Maradék Hadseregem, abban a tudatban, hogy minden segítséget és Kegyelmet megkaptok annak érdekében, hogy sikerrel járjon ez az utolsó Szent, földi Küldetés, és hogy így Isten minden gyermekét a Föld színéről összegyűjthessem és Új Paradicsomomba vihessem.

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/terveim-a-vilag-megmentesere-most-kezdenek-gyumolcsozni-most-mar-minden-a-helyen-van/

—–
Római katolikus:
09-15

A fájdalmas Szűzanya

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Krisztus a szenvedésből engedelmességet tanult, és hódolatáért meghallgatásra talált.
Testvéreim!
Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.
Ez az Isten igéje.
Zsid 5,7-9

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban! Vö. 17b. vers. – 2. tónus.
Előénekes: Te vagy, Uram, az én reményem, † ne hagyj soha szégyent érnem, * igaz voltodban szabadíts meg engem!
Fordítsd felém füledet, * siess, ments meg engem!
Hívek: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, * hogy megszabadíts engem!
Erősségem és menedékem te vagy nékem, * nevedért vezess és irányíts engem!
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, * mivel te vagy az én erősségem!
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; * megváltottál engem, hűséges Istenem!
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Én pedig benned remélek, Uram, † azt mondtam: „Te vagy Istenem, * kezedben van a sorsom.”
Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Mily nagy a te jóságod, Uram, * amelyet a téged félőknek tartogatsz,
amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak, * minden ember szeme láttára.
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
Zsolt 30,2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20

SZEKVENCIA
Ez a szekvencia tetszés szerint mondható akár teljes egészében, akár rövidebb alakban az * Én szívembe jól bevéssed … szavaktól kezdve.

Áll a gyötrött Istenanyja, kín az arcát könnybe vonja, úgy siratja szent Fiát.
Gyász a lelkét meggyötörte, kín és bánat összetörte: tőrnek éle járta át.
Ó mily nagy volt ama drága Szűzanya szomorúsága egyszülött szent Magzatán.
Mennyit sírt, és hogy kesergett látván azt a nagy keservet, azt a nagy kínt szent Fián!
Ki ne sírna, melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemmel látja lankadozni őt?
Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent Fiával szenvedni a szent Szülőt?
Népét hogy megmossa szennytől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát.
Látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepedtét, látta, hogy halálra vált.
Szeretetnek szent kútfője, fájdalomnak éles tőre járjon át a lelkemen!
Hogy szívemben lángra kelne Krisztusomnak szent szerelme, segíts néki tetszenem!
* Én szívembe jól bevéssed, Szűzanyám, nagy szenvedésed s az Átvertnek sebeit!
Gyermekednek, a sebzettnek, aki értem szenvedett meg, osszam meg gyötrelmeit!
Add meg, kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped!
A keresztnél véled állni, gyászban véled eggyé válni: erre űz a szeretet.
Dicső szüze szent szüzeknek, hadd ízleljem kelyhedet meg: add nékem fájdalmaid!
Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem holt Szerelmem: Krisztusomnak kínjait!
Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen buzgó vérével Fiad!
Hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága Szűz, te, az ítélet ha riad!
A szent kereszt óvja éltem, Krisztus kínhalála védjen: hogy kegyelmében legyek!
S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lelje meg!
Ámen.
Dallama: SzVU 65. szám

ALLELUJA
Boldog vagy, Szentséges Szűz Mária, † mert kínhalál nélkül is megszerezted a vértanúság pálmáját * Urunk keresztje alatt. – 2. tónus.

Vagy:
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Íme, a te fiad! Íme, a te anyád.
Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi.

Vagy:
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Ezek az evangélium igéi.
Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-15


——
Görög katolikus:
26 Testvéreim, amikor Isten elhívott benneteket, nem sokan voltak közöttetek — emberi megítélés szerint — bölcsek, hatalmasok, vagy előkelő származásúak. Gondolkozzatok el ezen! 27 Mert Isten azokat választotta, akiket ez a világ bolondoknak tart, hogy ezáltal megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta, akiket a világ gyengének tekint, hogy megszégyenítse azokat, akiket erősnek tartanak. 28 Azokat választotta, akiket a világ megvet és semmibe vesz, hogy semmivé tegye azokat, akiket a világ sokra tart. 29 Mindezt Isten azért tette, hogy előtte senki ne dicsekedhessen!”https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+1%3A26-29&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS
Jézus az Atyától jött, és hozzá megy21 Azután Jézus ezt mondta: „Én majd elmegyek, ti pedig keresni fogtok engem, de ahová megyek, oda ti nem jöhettek, és a bűneitekben fogtok meghalni.”22 Ekkor a júdeaiak egymás között tanakodtak: „Talán meg akarja ölni magát, hogy azt mondja: »Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek«?”23 Jézus így folytatta: „Ti innen, a földről származtok, én pedig fentről származom. Ti ehhez a világhoz tartoztok, de én nem. 24 Ezért mondtam nektek, hogy a bűneitekben fogtok meghalni. Bizony, ha nem hiszitek, hogy ÉN VAGYOK,[a] akkor a bűneitekben haltok meg.25 Ekkor azok megkérdezték: „Ki vagy te tulajdonképpen?”Jézus így válaszolt: „Az vagyok, akinek kezdettől fogva mondom magamat. 26 Sok mindent mondhatnék rólatok, és elítélhetnélek titeket. De csak azt mondom, amit attól hallottam, aki elküldött engem, és amit ő mond, az igaz!”27 Azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszélt. 28 Jézus így folytatta: „Amikor majd fölemelitek[b] az Emberfiát, akkor fogjátok felismerni, hogy ÉN VAGYOK. Meg fogjátok érteni azt is, hogy amit teszek, azt nem magamtól teszem, és csak azt mondom, amire az Atya tanított, 29 mert engem ő küldött, és mindig velem van. Nem hagyott egyedül, mert én mindig azt teszem, amivel a kedvében járok.” 30 Amikor ezt mondta, sokan hittek Jézusban.https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+8%3A21-30&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

 

Isten dicsőségére élj a szabadságoddal!

23 „Semmi sem tilos a számomra” — mondjátok. Ez igaz, de nem minden válik a javatokra — válaszolom erre. Igen, mindent szabad, de nem minden szolgálja a többiek javát és épülését! 24 Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt! Inkább egymásnak segítsetek, és a másik javát keressétek!

25 Mindenfajta húst megehettek, amelyet a boltokban árulnak. Ne kérdezzétek, honnan származik! Nyugodtan megehetitek, nem kell aggódnotok, 26 mert „az Úré az egész Föld és minden, ami rajta van”.[a]

27 Ha tehát egy hitetlen ember vendégségbe hív benneteket, és el akartok hozzá menni, mindent megehettek, amivel megkínál. Ne kérdezzétek, honnan származik, és ne aggódjatok amiatt, hogy szabad-e megennetek. 28 Ha viszont valaki azt mondja a vendégségben: „Ezt az ételt valamilyen bálványnak, vagyis hamis istennek áldozták” — akkor ne egyetek belőle! Miért? Hogy ne okozzatok kárt annak a hitében, aki figyelmeztetett erre. Hiszen az az ember úgy gondolhatja, hogy az ilyen ételt nem szabad megenni.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+10%3A23-28&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

34 Igazán mondom nektek, hogy ez a nemzet[a] el nem múlik, amíg mindezek a dolgok be nem teljesednek. 35 Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad.”

Mindig álljatok készen!

36 „Arról a napról és óráról azonban senki sem tudja, mikor jön el, sem az angyalok a Mennyben, sem a Fiú, csak az Atya. 37 Ahogyan Nóé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfia eljövetelének idejében is. 38 Az Özönvíz előtti napokban is ettek, ittak, megnősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. 39 Fogalmuk sem volt arról, hogy mi következik, egészen addig amíg az Özönvíz el nem söpörte őket. Ugyanígy lesz abban az időben is, amikor az Emberfia eljön.

40 Akkor két férfi közül, akik a mezőn dolgoznak, az egyiket felviszik, a másik ott marad. 41 Hasonlóképpen két asszony közül, akik a kézimalommal őrölnek, az egyiket felviszik, a másik ott marad.

42 Ezért állandóan legyetek készen, mert nem tudjátok, melyik napon jön el Uratok. 43 Jegyezzétek meg, ha tudná a házigazda, hogy az éjszaka melyik órájában jön a tolvaj, akkor ébren maradna, és nem engedné, hogy betörjön a házába. 44 Ti is legyetek mindig készen, mert az Emberfia is akkor fog eljönni, amikor nem várjátok!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+24%3A34-44&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2018/09/15
—–
http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html
—–
Tóra:

32.1 Halljátok énekem, egek!
    Figyelj szavamra, Föld!
Tanításom záporozzon a földre,
    szavam hulljon, mint harmat a rétre,
mint langyos nyári eső a fűre,
    tavaszi zápor a sarjadó vetésre.

Dicsérjétek Istenünket,[a]
    mert az Örökkévaló nevét hirdetem!
Kőszikla ő! Minden tette tökéletes,
    minden döntése igazságos.
Hűséges Isten, nincs benne hamisság,
    mindenben egyenes és igaz.

De ez a nemzedék megromlott,
    már nem is a gyermekei többé!
Bizony elfajzott
    és elvetemült nemzedék ez!
Hát így viszonzod
    az Örökkévaló jóságát,
    ostoba és esztelen nemzedék?
Hiszen Atyád ő, aki teremtett,
    Alkotód, aki nemzetté nevelt!

Emlékezz hát a régi időkre,
    gondold végig sok-sok nemzedék éveit!
Kérdezd apádat, majd ő elmondja,
    és az öregeket, ők elbeszélik:
amikor a Felséges
    örökséget osztott a nemzeteknek,
    mikor Ádám fiait szétválasztotta,
s földjük határait kijelölte,
    Izráel fiainak[b] száma szerint,
akkor Jákób fiait
    magának választotta,
így lett Izráel az Örökkévaló
    saját tulajdona, öröksége.

10 Puszta földön találta,
    kietlen, szeles, vad sivatagban,
karjával körülölelte, gondozta
    és óvta, mint a szeme fényét.
11 Mint sas a fészkét oltalmazza,
    fiókáit védi és betakarja,
majd kiterjeszti szárnyát,
    kicsinyeit felkapja,
    tulajdon tollain hordozza,
12 úgy vezette népét
    az Örökkévaló egymaga.
    Más isten nem volt vele.
13 Népét az Örökkévaló
    a föld magaslatain járatta,
    mezők termésével táplálta,
még a kősziklából is mézzel etette,
    kovakőből is olajjal itatta.
14 Táplálta tehenek vajával,
    juhok tejével,
básáni bakok, bárányok
    és kosok húsával,
a legjobb búzával,
    és szőlő vérével, a legjobb borral.

15 De mikor meghízott Jesurún,[c]
    gazdája ellen rugdosott.
Meghíztál, Izráel,
    kövér lettél, elhájasodtál!
Elhagytad Teremtődet,
    az Örökkévalót,
megvetetted
    szabadításod Kőszikláját!
16 Féltékenységre ingerelték
    más istenekkel,
utálatos bálványokkal bosszantották.
17 Gonosz szellemeknek áldoztak,
    nem Istennek,
más isteneknek,
    akiket nem ismertek.
Újaknak, akik csak most jöttek,
    s akiket Izráel ősei sem ismertek.
18 Kőszikládat, aki nemzett,
    elfeledted,
elfordultál Istenedtől,
    aki világra hozott! ….”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+32&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Dávid zsoltárt énekel az Örökkévalónak

22.1 Dávid ezt az éneket[a] akkor énekelte az Örökkévalónak, amikor ő megszabadította Dávidot minden ellenségétől, még Saultól is:

Az Örökkévaló az én Kősziklám,
    erős kőváram és szabadítóm!
Istenem a kősziklám,
    hozzá menekülök!
Ő véd meg engem!
    Benne van minden erőm,
    ő vezet győzelemre!
Ő a rejtekhelyem, menedékem, megmentőm!
    Te mentesz meg az erőszaktól!
Az Örökkévalóhoz kiáltok,
    aki dicséretre méltó,
    és megszabadulok ellenségeimtől.

Körülvettek a halál hullámai,
    megrémített a pusztító áradat.
Testemre fonódtak a Seol kötelei,
    megfogtak a halál csapdái.
De nagy bajomban az Örökkévalóhoz kiáltottam,
    Istenemet hívtam segítségül.
Templomában meghallotta hangomat,
    kiáltásom feljutott hozzá, meghallgatott!
Remegett a föld, és reszketett,
    még az egek alapja is remegett,
    mert az Örökkévaló haragra lobbant!
Füst szállt fel orrából,
    szájából emésztő tűz lövellt,
    tüzes szikrák repültek szerteszét.
10 Meghasította az eget, és leszállt az Örökkévaló,
    sötét viharfelhők voltak a lába alatt.
11 Kérubokon ülve repült,
    szelek szárnyain suhant.
12 Sűrű sötét felhőkbe rejtőzött,
    körülvették vastag viharfellegek.
13 Dicsőségének ragyogó fénye
    egyszerre áttört a felhőkön,
    villámok cikáztak.
14 Mennydörgő szavával szólt az Örökkévaló,
    a Felséges zengett az egekből.
15 Kilőtte nyilait, és szétszórta az ellenséget,
    villámaival összezavarta őket.

16 Mikor az Örökkévaló megfenyítette a vizeket,
    haragja szélviharától
még a tenger feneke is meglátszott,
    feltárultak a föld alapjai.

17 Akkor lenyújtottad kezed a magasból,
    és felemeltél,
    kihúztál a rohanó, örvénylő vizekből!
18 Az Örökkévaló megszabadított
    hatalmas ellenségeimtől!
Bizony, megmentett gyűlölőimtől,
    akik erősebbek nálam!
19 Rám rohantak a veszedelem napján,
    az Örökkévaló mégis megmentett engem! …”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Samuel+22&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS


—–
https://www.hebcal.com/sedrot/haazinu

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://uzene.blog.hu/api/trackback/id/tr2914242147

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.