HTML

<center>  
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/tab.js"></script><script type="text/javascript">WAU_tab('70bo1zmabqql', 'left-middle')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/classic.js"></script><script type="text/javascript">WAU_classic('e2cvulrjj0lm')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/small.js"></script><script type="text/javascript">WAU_small('try8rcm9i43k')</script>
<div><span style="color: #acb8cc;"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target="_blank">
<script type="text/javascript"></script><noscript><font color="#acb8cc"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target=_blank><img src="http://stat.mystat.hu/collect.php?id=52153" alt="mystat" border="0"></a> </font></noscript><a href="http://freeaudit.hu/?go=stat&id=9278" target="_blank"> <img src="http://count.freeaudit.hu/?id=9278&sr=&sc=&dr=&wl=&ct=i" alt="freeaudit.hu" border="0" /> </a> <span style="color: #acb8cc;"></a><img src="http://www.fsz.bme.hu/cgi-bin/nph-count?width=5&link=http://www.andrelowoa.com/index.html" /><a href="http://www.websas.hu/statistics/detail.php?idn=12326" target="_blank"><img src="http://www.websas.hu/statistics/image.php?idn=12326" alt="websas.hu" border="0" /></a> </span></div>
<a href="http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=2gtdpyxmiqj&color=a00000&m=1"><img src="http://rc.revolvermaps.com/h/b/40/2gtdpyxmiqj.png" alt="Map" style="border: 0px;" height="40" width="40" /></a><a href="http://s05.flagcounter.com/more/oZd"><img src="http://s05.flagcounter.com/mini/oZd/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s06.flagcounter.com/more/OZpo"><img src="http://s06.flagcounter.com/mini/OZpo/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s07.flagcounter.com/more/UkB4"><img src="http://s07.flagcounter.com/mini/UkB4/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a><script type="text/javascript" src="http://jc.revolvermaps.com/b.js"></script><script type="text/javascript">rmb_ki101('2nyuywvv1dn','','40','40',1,'ffffff','010020','aa0000');</script>
</center>

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

Bejegyzések

Naptár

augusztus 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

Egy félelmetes hadsereg fog felemelkedni, melyhez hasonló korábban még sohasem volt látható 20190320

2019.03.19. 19:54 Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, a világ sok háború kitörésének a szélén áll, és ezek nagy kihatással lesznek arra a sebességre, amellyel az Egyház önmagából kitör. Ez a végleges béketárgyalások idején lesz, amelyre a sok vérontás és pusztítás után kerül sor, amikor sok ember tehetetlennek és magányosnak fogja érezni magát, és tele lesz félelemmel, bármilyen igazi vezetés hiányában. A világ, a gyenge világpolitikai kapcsolatoknak köszönhetően a legsebezhetőbb állapotába fog kerülni. Ennek eredményeképpen egy félelmetes hadsereg fog felemelkedni, amelyhez hasonlót korábban még sohasem láttak. Ahogyan a világ darabokra hull, úgy lesz az egyházakkal is. Aztán, amikor már minden reménytelennek tűnik, létre fog jönni egy egységes csoport, az egy – világszervezet alatt, mely politikai vezetőkből és a Keresztény Egyház vezetőiből fog összetevődni, és amelyből egy új förtelem, egy új világvallás fog kicsirázni.Mindezek az események szakaszonként fognak megvalósulni.Ti, szeretett követőim, Nekem vagytok elkötelezve, mivel Én vezetlek titeket, mert a békéhez és a biztonsághoz csak egyetlen út vezet: Rajtam, Jézus Krisztuson keresztül. Én végig foglak vezetni benneteket a töviseken, a szenvedésen és az utálat pusztító rémtettein keresztül. Ti biztonságban lesztek, ha ragaszkodtok Hozzám. Légy erős, szeretett leányom, e nehéz megpróbáltatások idején, mert a te erődnek és bátorságodnak köszönhetően, képes leszek megmutatni az Igazság Útját, amikor a világ a gonoszság miatt önmagából kifordul, melyet a hatalom iránti szeretet és a korrupció idézett elő, és amelyek ezeket a háborúkat, majd pedig a Nagy Háborút fogják előidézni.Igyekezzetek és gondoskodjatok arról, hogy életeteket az imának és földi Egyházam védelmének szenteljétek. Ajándékaim meg fognak védeni mindnyájatokat, és Én mindig válaszolni fogok azoknak,

 

akik keresni fognak Engem ebben a nagy zűrzavar előtti időszakban. Amikor ezek az események kibontakoznak, földi Hadseregem meg fog duzzadni. Azok, akik most ezzel a Küldetéssel szembeszállnak, később majd követni fognak Engem, mert akkorra már többé nem lesznek képesek tagadni az Igazságot – amikor majd érezni fogják, hogy nekik is el kell szenvedniük az üldöztetést, amellyel a Keresztényeknek mindenhol szembe kell nézniük, miközben kénytelenek elviselni a Sárkány uralmát. Az egyetlen reményük ebben a szakaszban az lesz, hogy követnek Engem, Jézusukat, mert csak Rajtam keresztül fognak tudni Atyám Királyságába jönni.Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/egy-felelmetes-hadsereg-fog-felemelkedni-melyhez-hasonlo-korabban-meg-sohasem-volt-lathato/

 
—–
Római katolikus:

2019-03-20

2. nagyböjti hét szerda

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
A gonoszok mindig üldözik a jókat, de Isten végül igazságot szolgáltat.
Miközben Jeremiás az Úr parancsát teljesítette, így fondorkodtak egymás között ellenségei: „Rajta! Szőjünk összeesküvést Jeremiás ellen, mert nélküle sem vész ki a törvény a papnál, sem a tanács a bölcsnél, sem a beszéd a prófétánál! Gyertek, vádoljuk be őt, és gondosan figyeljük meg minden szavát.”

Jeremiás ekkor így imádkozott: „Figyelj rám, Uram, és halld meg ellenségeim szavát! Vajon rosszal szokás-e fizetni a jóért? Miért ásnak hát vermet nekem? Emlékezzél! A színed elé álltam, hogy közbenjárjak értük, és elhárítsam a haragodat róluk.”
Ez az Isten igéje.
Jer 18,18-20

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Uram, Istenem, * irgalmasságodban szabadíts meg engem. (17b. vers. – 2. tónus)
Előénekes: Kiszabadítasz a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, * mivel te vagy az én erősségem.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, hűséges Istenem.
Hívek: Uram, Istenem, * irgalmasságodban szabadíts meg engem.
E: Sokak gyalázkodó szavát hallom, * rettegés vesz körül engem,
mert összefogtak ellenem, * azon tanakodnak, hogy életemet kioltsák.
H: Uram, Istenem, * irgalmasságodban szabadíts meg engem.
E: Én azonban benned remélek, Uram, * azt mondom: „Te vagy Istenem, sorsom kezedben van.”
Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.

H: Uram, Istenem, * irgalmasságodban szabadíts meg engem.
Zsolt 30,5-6.14.15-16

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Én vagyok a világ világossága, – mondja az Úr, * aki engem követ, övé lesz az élet világossága. Jn 8,12b – 1 D2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon mindenkinek.
Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát, és bizalmasan közölte velük; „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.”
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?”
Ő azt felelte:
„Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.”
Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?”
„Készek vagyunk!” – felelték.
Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd.
De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 20,17-28″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-03-20

——
Görög katolikus:

16 az Örökkévaló, a Seregek Ura előtt,
    amikor ő ítélkezik.
Isten, aki Szent, igazságosan ítél.
    Bizony, még az ítéletben is szentnek bizonyul!

17 Az elhurcoltak helyén bárányok legelnek,
    a gazdagok romos házaiban idegenek tanyáznak.

18 Nézzétek azokat,
    akik semmittevéssel töltik napjaikat,
s úgy vonszolják maguk után bűneiket és vétkeiket,
    mint kötélen a megrakott kocsit!
19 Akik gúnyolódva mondják:
„Lássuk hamar, megteszi-e Isten,
    amit mondasz!
Ám tegye meg,
    Izráel Szentje siessen vele!
Jöjjön mielőbb,
    hadd lássuk, mi lesz belőle!”

20 Nézzétek azokat, akik jónak mondják a gonoszt,
    és gonosznak a jót,
sötétségnek tartják a világosságot,
    és világosnak a sötétet,
keserűnek állítják az édeset,
    és édesnek a keserűt!

21 Nézzétek azokat,
    akik bölcsnek képzelik magukat,
és azt hiszik,
    hogy nagyon okosak!

22 Nézzétek azokat, akik hősök a borivásban,
    és nagy vitézek az ivócimborák között!
23 Akik, ha lefizetik őket, igazolják a gonosztevőt,
    és hamisan tanúskodnak az igazak ellen.
24 Emiatt úgy pusztulnak el, mint tarló a lángban,
    mint polyva a tűzben.
Gyökerük elrothad, viráguk elszárad,
    mert az Örökkévaló, a Seregek Ura tanítását[a] elutasították,
    Izráel Szentjének szavait semmibe vették.

25 Emiatt zúdul az Örökkévaló haragja a népére:
    oly súlyos csapásokkal bünteti meg őket,
    hogy még a hegyek is beleremegnek.
Mindenfelé halottak hevernek temetetlen,
    mint szemét az utcán!
De haragja még nem csendesül le,
    karja még felemelve marad!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+5%3A16-25&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

 

Kain utódai

16 Kain tehát elfutott az Örökkévaló közeléből, és Édentől keletre, Nód[a] földjén telepedett le.

17 Ezután Kain a feleségével hált, aki terhes lett, majd fiút szült, akit Énóknak nevezett. Kain épített egy várost, és azt is a fiáról nevezte el. 18 Énóknak is született fia: Írád, majd annak is lett fia: Mehújáél. Annak fia Metúsáél, annak fia pedig Lámek.

19 Lámek két feleséget vett: Ádá és Cillá volt a nevük. 20 Ádá szülte Jábált, aki az őse lett az állattartó, sátorlakó népeknek. 21 Ádá másik fiát Júbálnak hívták, aki az őse lett a húros- és fúvós hangszerek zenészeinek. 22 Cillá is szült fiút, Túbálkaint, és annak húgát, Naamát. Túbálkain mestere lett a különböző bronz- és vaseszközök készítésének.

23 Egyszer Lámek így szólt a feleségeihez:

„Ádá és Cillá, figyeljetek!
    Feleségeim, hallgassatok szavamra!
Megöltem egy férfit,
    mert
megsebesített,
egy ifjút,
    mert megütött!

24 Ha hétszeres a bosszú Kainért,
    akkor Lámekért hetvenhétszeres!”

Sét és Énós születése

25 Ezután Ádám ismét hált a feleségével, Évával, aki ezután gyermeket várt, majd fiút szült. Éva elnevezte ezt a fiút Sétnek[b], mert azt mondta: „Adott nekem az Isten másik gyermeket Ábel helyett, akit Kain meggyilkolt!” 26 Sétnek is született fia, akit Énósnak nevezett. Az ő életében kezdték az emberek segítségül hívni[c] az Örökkévaló nevét.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+4:16-26&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

 

Örvendezz a feleségednek!

15 Fiam, te csak a saját kutadból igyál vizet!
    Csak saját forrásod friss vize üdítsen!
16 Ne jusson az utcára abból semmi,
    patakod vize ne legyen akárkié!
17 Egyedül a tiéd legyen,
    ne osztozz rajta idegenekkel!
18 Legyen forrásod áldott,
    s örvendezz feleségednek,
    akit fiatalon megszerettél!
19 Olyan legyen számodra, mint kedves szarvasünő,
    vagy kecses gazella,
melleiben gyönyörködjél,
    az ő szerelme töltsön el örömmel!
20 Miért keresnél gyönyört idegen nő karjai között?
    Minek ölelgetnéd mellét az idegennek?
21 Hiszen az Örökkévaló jól látja útjaidat,
    figyelmesen vizsgálja minden lépésedet!
22 A gonoszt saját vétke ejti csapdába,
    és bűneinek kötelei tartják fogva,
23 fegyelmezetlensége miatt fog meghalni,
    saját ostobasága vezeti félre, s elpusztul.

Ne vállalj felelősséget más adósságáért!

6.1 Fiam, ne vállalj felelősséget más adósságáért!
    Ne tégy ígéretet,
    ne írj alá ilyen szerződést!
Mert ígéreted csapdába ejt téged,
    s így saját szavaidnak fogságába esel.
Szabadítsd ki magad, fiam,
    ha másnak hatalmába kerültél:
    menj, alázkodj meg előtte,
    s kérd, hogy mentsen fel ígéreted alól!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+5-6&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2019/03/20

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://uzene.blog.hu/api/trackback/id/tr8214707982

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.