HTML

<center>  
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/tab.js"></script><script type="text/javascript">WAU_tab('70bo1zmabqql', 'left-middle')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/classic.js"></script><script type="text/javascript">WAU_classic('e2cvulrjj0lm')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/small.js"></script><script type="text/javascript">WAU_small('try8rcm9i43k')</script>
<div><span style="color: #acb8cc;"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target="_blank">
<script type="text/javascript"></script><noscript><font color="#acb8cc"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target=_blank><img src="http://stat.mystat.hu/collect.php?id=52153" alt="mystat" border="0"></a> </font></noscript><a href="http://freeaudit.hu/?go=stat&id=9278" target="_blank"> <img src="http://count.freeaudit.hu/?id=9278&sr=&sc=&dr=&wl=&ct=i" alt="freeaudit.hu" border="0" /> </a> <span style="color: #acb8cc;"></a><img src="http://www.fsz.bme.hu/cgi-bin/nph-count?width=5&link=http://www.andrelowoa.com/index.html" /><a href="http://www.websas.hu/statistics/detail.php?idn=12326" target="_blank"><img src="http://www.websas.hu/statistics/image.php?idn=12326" alt="websas.hu" border="0" /></a> </span></div>
<a href="http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=2gtdpyxmiqj&color=a00000&m=1"><img src="http://rc.revolvermaps.com/h/b/40/2gtdpyxmiqj.png" alt="Map" style="border: 0px;" height="40" width="40" /></a><a href="http://s05.flagcounter.com/more/oZd"><img src="http://s05.flagcounter.com/mini/oZd/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s06.flagcounter.com/more/OZpo"><img src="http://s06.flagcounter.com/mini/OZpo/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s07.flagcounter.com/more/UkB4"><img src="http://s07.flagcounter.com/mini/UkB4/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a><script type="text/javascript" src="http://jc.revolvermaps.com/b.js"></script><script type="text/javascript">rmb_ki101('2nyuywvv1dn','','40','40',1,'ffffff','010020','aa0000');</script>
</center>

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

Bejegyzések

Naptár

október 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

Sokkal jobb elviselni a szenvedést az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök részéről azokért a tettekért, amelyek rosszak a Szememben 20190318

2019.03.17. 19:48 Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, senki se szégyenkezzen az üldöztetés miatt, amellyel esetleg szembesülhet, mert Keresztényként Engem védelmez. Soha nem szabad félnetek az üldöztetéstől, amelyet az Én Szent Nevemért kell elviselnetek, mert amikor azt érzitek, hogy kritizálnak benneteket, mivel az Igazságot beszélitek, tudnotok kell, hogy ti az Én igaz szolgáim vagytok.

Csak azok, akik Bennem és Velem vannak, szenvednek a gúnyolódástól és gyűlölettől. Közületek azok fognak a legtöbbet szenvedni, akik valóban az Enyéim, és főleg akkor, amikor átadjátok akaratotokat, hogy az, az Én Akaratom legyen. Nektek mindig meg kell azt értenetek, hogy amikor valamelyik szeretett követőmmel szemben a gyűlölet nagyon felerősödik, akkor biztosak lehettek abban, hogy ez azért van, mert az Én Jelenlétem ott a legerősebb. Sokkal jobb elviselni a szenvedést az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök részéről azokért a tettekért, amelyek rosszak a Szememben.

Drága követőim, hadd nyugtassalak meg benneteket azzal, hogy ebben az utolsó földi Küldetésemben az Én Kezem minden nap vezet benneteket. Szavam meg fogja indítani a lelketeket és mindazon milliárdok lelkét, akik követni fognak benneteket – mert a világ hamarosan hallani fogja a Hangomat. Ne engedjétek, hogy akadályt állítsanak az utatokba, amikor Rólam beszéltek, amikor az embereket Tanításaimra emlékeztetitek, és felszentelt szolgáimat azon kötelességükre, hogy maradjanak hűek Igémhez, amelyet a Szent Evangéliumok tartalmaznak.

Amikor arra kérnek benneteket, hogy áruljatok el Engem, történjen az bár a Szent Eukarisztia vagy a Szent Biblia egy módosított változata által, akkor ezt nektek nyíltan és minden szégyen nélkül el kell utasítanotok. Nektek azáltal kell megvédenetek Igémet, hogy az Én Nevemben elutasítjátok a hazugságok elfogadását. Annak érdekében, hogy védelemben részesüljetek az üldözőkkel szemben, akik gyalázatos dolgokat fognak elkövetni mind Egyházam, mind pedig azok ellen, akik hűségesek maradnak Isten Igéjéhez, kérlek benneteket, hogy imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat ezen imáját:

A Keresztes Imahadjárat 141. imája: Védelem az üldöztetés ellen

Drága Jézus, védelmezz Engem harcom közepette, hogy bármi áron hűséges maradjak a Te Igédhez. Védj meg engem ellenségeimtől. Védj meg Engem azoktól, akik Miattad üldöznek engem.
Osztozz velem fájdalmamban. Enyhítsd szenvedésemet. Emelj fel engem Arcod Fényébe, addig a napig, amíg újból el nem jön Eljöveteled Napja, hogy Örök Üdvösséget hozzál a világnak.
Bocsáss meg azoknak, akik üldöznek engem. Fordítsd szenvedésemet vezeklésként a bűneikért, hogy békére találjanak a szívükben, és hogy az utolsó Napon, bűnbánattal a lelkükben üdvözölhessenek téged. Ámen.

Menjetek, és vigasztalódjatok abban a reményben, hogy Nagy Irgalmam Menedékébe viszem minden ellenségemet, és azokat, akik közületek bárkit is üldöznek az Én nevemben.

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sokkal-jobb-elviselni-a-szenvedest-az-en-nevemben-mint-dicsoitve-lenni-a-bunosok-reszerol-azokert-a-tettekert-amelyek-rosszak-a-szememben-141/

—–
Római katolikus:

2019-03-18

2. nagyböjti hét hétfő

OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből
A hűségesek imája az egész bűnös nép nevében bocsánatért esdekel. 

A babiloni fogságban így imádkozott Dániel: Hozzád könyörgök, Uram, félelmetesen nagy Istenem, Te híven megőrzöd szövetségedet s irgalmadat azok iránt, akik szeretnek téged, és megtartják parancsaidat. Vétkeztünk, gonosz életre adtuk magunkat, gonoszságot műveltünk, elfordultunk parancsaidtól és törvényeidtől. Sőt szolgáidat, prófétáidat sem követtük, akik nevedben szóltak királyainkhoz, fejedelmeinkhez és atyáinkhoz, meg az egész néphez is.
Az igazság mindig a tiéd, Uram, a miénk pedig a szégyenpír, amiként ma is. Miénk, az országé, a szent város lakóié, a választott népé, közelben és távolban is, ahová elűzted őket gonoszságaik miatt, amelyekkel, Uram, vétkeztek ellened! Az arcpirulás a miénk, Uram: bűnös királyainké és atyáinké, mert vétkeztünk ellened.
Viszont az irgalom és megbocsátás a tiéd, Urunk és Istenünk.

Mert elfordultunk tőled, nem fogadtuk meg szavad; nem követtük Urunk, Istenünk törvényeit, amelyeket szolgái, prófétái által adott ő nekünk. 

Ez az Isten igéje.
Dán 9,4b-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Urunk, irgalmas Istenünk, * ne bánj velünk bűneink szerint. (Zsolt 102,10a – 2. tónus)
Előénekes: Ne emlékezzél atyáink vétkeire, † irgalmaddal siess elénk, * mert igen nyomorultak lettünk.
Hívek: Urunk, irgalmas Istenünk, * ne bánj velünk bűneink szerint.
E: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, † neved dicsőségéért ments meg minket, * és nevedért bocsásd meg bűneinket.
H: Urunk, irgalmas Istenünk, * ne bánj velünk bűneink szerint.
E: Jusson elődbe a foglyok jajszava, * karod erejével tartsd meg az életnek a halál fiait.
H: Urunk, irgalmas Istenünk, * ne bánj velünk bűneink szerint.
E: Mi pedig, a te néped és legelőd juhai, † mindörökké áldunk, * nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet.
H: Urunk, irgalmas Istenünk, * ne bánj velünk bűneink szerint.
Zsolt 78,8.9.11.13

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Uram, tanításod lélek és élet. * Örök életet adó igéid vannak. Jn 6,64b és 69b – 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Amit akartok, hogy nektek cselekedjenek az emberek, ti is tegyétek meg nekik.
A hegyi beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el,
Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” 
Ezek az evangélium igéi.
Lk 6,36-38″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-03-18 


——
Görög katolikus:

Az Örökkévaló Csemetéjének dicsősége

Abban az időben, akik megmenekülnek,
    és életben maradnak Izráel népéből,
csodálják és dicsőítik az Örökkévaló Csemetéjét[a],
    és dicsekednek országuk nagyszerű terméseivel.
Aki megmarad Sionban,
    akit életben hagynak Jeruzsálemben,
azt mind
szentnek nevezik majd,
    annak nevét az élők közé jegyzik fel Jeruzsálemben.

Bizony, Uram megtisztítja Sion leányait[b]
    minden undok vétküktől,[c]
elmossa Jeruzsálemből az ártatlanok vérét[d]
    az ítélet szellemével,
    megemésztő tűzzel.
Azután teremt az Örökkévaló Sion hegyének
minden lakóhelye és gyülekezete fölé
    nappal felhőt,
    és lobogó tűz ragyogását éjjel.
Dicsőséges jelenlétével betakar mindenkit,
    mint árnyas sátor tikkasztó hőségben,
    mint menedék pusztító viharban,
    mint oltalom zuhogó esőben.

Ének az Örökkévaló szőlőskertjéről

5.1 Most figyeljetek rám! Istenemnek éneklek, akit szeretek! Szerelmes ének ez szőlőjéről, szőlője iránti szeretetéről![e]

Szeretett barátomnak szőlőskertje volt
    egy termékeny domboldalon.
Gondosan művelte,
    kövektől megtisztította,
nemes fajtát telepített,
    közepére őrtornyot emelt,
    és szőlőprést épített.
Bizakodva várta a jó termést,
    de lám, a tőkék csak vadszőlőt teremtek!

„Most hát Jeruzsálem lakosai[f],
    és ti, júdai férfiak[g],
tegyetek igazságot köztem és szőlőm között!
Mit kellett volna még tennem,
    mit nem tettem meg szőlőmért?
Vártam, hogy édes szőlőt szüreteljek róla,
    miért termett hát keserű fürtöket?

Most hát figyeljetek!
    Tudjátok meg, mit teszek szőlőmmel:
kerítését lerombolom,
    hadd legeljék az állatok,
kőfalát ledöntöm,
    hadd tapossák az idegenek.
Parlagon hagyom,
    hadd verjék fel a gyomok!
Nem gondozom, nem kapálom,
    nem metszem, nem ápolom!
    Teremjen hát bogáncsot és töviseket!
Parancsolok a felhőknek,
    hogy esőt rá ne adjanak.”

Látjátok, az Örökkévaló, a Seregek Ura szőlőskertje
    Izráel egész népe!
Gyönyörűséges ültetvénye:
    Júda férfiai![h]
Jogosságot várt tőlük az Örökkévaló,
    de ők ártatlanokat gyilkoltak.
Igazságosságot várt,
    de jajkiáltást hallott!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+4-5&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

“… 20 Ezután Ádám elnevezte a feleségét Évának, mert Éva[f] lett az ősanyja minden utána következő embernek. 21 Majd az Örökkévaló Isten állatbőrökből jobb ruhákat készített Ádámnak és a feleségének, és abba öltöztette őket.

…”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+3-4&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

34 Az Örökkévaló megalázza azt, aki másokat megaláz,
    de jóindulattal van az alázatosak iránt.

35 A bölcsek dicsőséget örökölnek,
    a magabiztos ostobák pedig megszégyenülnek.

Törekedj a bölcsességre!

4.1 Fiaim, fogadjátok meg apátok tanácsait,
    hallgassatok rá, hogy bölcsességet tanuljatok.
Mert jó tanácsot adok nektek,
    el ne felejtsétek hát, amire tanítalak!
Mikor kisgyermek voltam apám mellett,
    anyám egyetlen dédelgetett kisfia,
engem is így tanított apám:
    „Fiam, jól vésd a szívedbe szavamat!
    Engedelmeskedj parancsaimnak, és élni fogsz!
Törekedj a bölcsességre, törekedj az értelemre!
    Ne felejtsd el szavaimat, s ne fordulj el attól, amit mondok!

Ragaszkodj a bölcsességhez, s ő majd megvéd,
    szeresd őt, és megőriz téged!

A bölcsesség a legfontosabb a világon,
    tehát igyekezz, hogy megszerezd!
    Szerezd meg, bármibe kerül!
Emeld magasra a bölcsességet, s ő is felemel téged,
    öleld magadhoz, és dicsőséget szerez neked,
tisztességgel koszorúzza fejed,
    dicsőséggel koronáz meg!”

10 Fiam, hallgass rám, fogadd meg szavam,
    hogy hosszú életet élhess!
….”

—–

https://oca.org/readings/daily/2019/03/18
—–

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://uzene.blog.hu/api/trackback/id/tr8914707968

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.