HTML

<center>  
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/tab.js"></script><script type="text/javascript">WAU_tab('70bo1zmabqql', 'left-middle')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/classic.js"></script><script type="text/javascript">WAU_classic('e2cvulrjj0lm')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/small.js"></script><script type="text/javascript">WAU_small('try8rcm9i43k')</script>
<div><span style="color: #acb8cc;"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target="_blank">
<script type="text/javascript"></script><noscript><font color="#acb8cc"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target=_blank><img src="http://stat.mystat.hu/collect.php?id=52153" alt="mystat" border="0"></a> </font></noscript><a href="http://freeaudit.hu/?go=stat&id=9278" target="_blank"> <img src="http://count.freeaudit.hu/?id=9278&sr=&sc=&dr=&wl=&ct=i" alt="freeaudit.hu" border="0" /> </a> <span style="color: #acb8cc;"></a><img src="http://www.fsz.bme.hu/cgi-bin/nph-count?width=5&link=http://www.andrelowoa.com/index.html" /><a href="http://www.websas.hu/statistics/detail.php?idn=12326" target="_blank"><img src="http://www.websas.hu/statistics/image.php?idn=12326" alt="websas.hu" border="0" /></a> </span></div>
<a href="http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=2gtdpyxmiqj&color=a00000&m=1"><img src="http://rc.revolvermaps.com/h/b/40/2gtdpyxmiqj.png" alt="Map" style="border: 0px;" height="40" width="40" /></a><a href="http://s05.flagcounter.com/more/oZd"><img src="http://s05.flagcounter.com/mini/oZd/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s06.flagcounter.com/more/OZpo"><img src="http://s06.flagcounter.com/mini/OZpo/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s07.flagcounter.com/more/UkB4"><img src="http://s07.flagcounter.com/mini/UkB4/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a><script type="text/javascript" src="http://jc.revolvermaps.com/b.js"></script><script type="text/javascript">rmb_ki101('2nyuywvv1dn','','40','40',1,'ffffff','010020','aa0000');</script>
</center>

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

Bejegyzések

Naptár

augusztus 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

2019.02.06. 09:36 lowoa

Készülőben vannak a globális megtérések

 
 

2011. február 6. vasárnap, 13.40-14.00

 
Szeretett leányom, ez az üzenet egyike azoknak az utolsó üzeneteknek, amely a „Nagyfigyelmeztetés könyvében” még az első részhez tartozik.
 
Gyermekeim, a bekövetkező büntetések által, nemsokára létezésem tudatossá fog válni számotokra. Nagyon közel van az az idő,  amikor mindazokat megajándékozom,  akik hisznek Istenben,  a Mindenhatóban,  de nemcsak őket,  hanem az ateistákat is:  Ez még az előtt a dicsőséges nap előtt fog bekövetkezni,  amikor visszajövök,  hogy megítéljem a világot.
 
Ez a nagy esemény meg fogja nyitni szíveteket, és hódolattal fogtok arra a csodálatos szeretetre nézni, amit irgalmasságom által megmutatok nektek. Sokan közületek nem realizálják létezésemet és az Örök Atya létezését,  ezért oly sok ártatlan lélek kell azt megértse, hogy a Figyelmeztetés ideje alatt ti mind számíthattok Irgalmasságomra.
 
Akkor majd egy új érzés keríti hatalmába lelketeket, függetlenül attól,  hogy hogyan fogtok Engem szólítani. Legyetek hálásak, amikor ez bekövetkezik,  mert a büntetések a ti megmentésetekre szolgálnak.
 
Amint ez az esemény bekövetkezik, új hadseregem alakul a Földön, amelyhez nemcsak híveim,  hanem mindazok is tartozni fognak,  akik az Igazságot meg akarják ismerni. Közületek mindenki,  akik bűneik láttára megbocsátásért  könyörögnek,  arra fognak törekedni,  hogy a lelki sötétségben élők között az Igazságot elterjesszék.
 
Gyermekeim,  ez az ajándék mégis fájdalmat fog okozni nektek, mert az Én Nevemért kigúnyolnak benneteket. Ha ez bekövetkezik,  legyetek hálásak,  mert ha fájdalmas eseményben is lesz részetek,  éppen ebből fogjátok megtudni,  hogy ti az én valódi apostolaim vagytok. Amikor eljön annak az ideje, ti együtt lesztek Velem a Paradicsomban. Kedveseim, sohase féljetek hitetek miatt. Ha csak egy pillanatra is láthatnátok mindazt a pompát, amelyet a Mennyei Atya számotokra készített elő a Paradicsomban, emberi szemeitek azt a fényt nem bírnák elviselni. A Föld is Isten alkotása,  de lehet bármilyen szép számotokra,  és bármennyire is kötődtök hozzá,  mégis elég lenne egy futólagos pillantás,  ahhoz,  hogy máris azért az időért könyörögjetek,  amikor egyesülni fogtok Velem a Paradicsomban.
 
A szeretet üzenete az ateisták részére
 
Egyet ne felejtsetek el: még akkor is, ha ez indulattal tölt el titeket, tudnotok kell,  hogy az ateisták mindenütt a világban meghallják ezeket az üzeneteket. A szeretetben, minden gyermekemnek része volt már, földi életének valamelyik szakaszában. Ha szívetekben szeretetet éreztek,  azt sem látni nem tudjátok,  sem megérinteni,  és azt tapasztaljátok,  hogy nem tudjátok sem leírni,  sem megmagyarázni azt,   hogy milyen is valójában ez az érzés. Ennek megítélésére semmiféle tudományos módszer sem létezik. A szeretet  alázatossá tesz benneteket és nagylelkűvé, ugyanakkor segítséget ad a nagy áldozatok meghozásához. A szeretet bár össze tud zavarni,  de szenvedélyes is. A szeretetet nem  ember alkotta,  ez Isten ajándéka. A szeretet csak egyetlen forrás kitöréséhez vezet: a szeretet maga az Isten. Ez ilyen egyszerű. Nyissátok meg szíveteket a tiszta szeretet előtt, amely számotokra van előkészítve Általam és az Örök Atya által. Úgy nézzetek Rám, mint ahogyan egy gyermek a szüleire néz, és Én megtöltöm szíveteket. Ha mindez megtörténik, sohasem fogtok visszalépni.
 
A ti szeretett Megváltótok,
 

Jézus KrisztusImádkozzatok, hogy egy nukleáris háború, amely az emberiség egy harmadát megsemmisítené, elhárításra kerüljön

 

 

2012. február 6., hétfő, 20:15

Drága szeretett leányom, követőimnek egy családként kell egyesülniük, és erősnek kell maradniuk.
Én, minden szerető és megbízható követőmnek megadom azokat a kegyelmeket, hogy a vihar közepette is megőrizzék lelki nyugalmukat.
Miközben a Föld továbbra is minden módon remegni fog, ez idő alatt imáitok vigasztalóak lesznek Számomra.
Mennyire szívszaggató Számomra, amikor látnom kell azokat az ártatlanokat, akiket a harcok folyamán, a Közel-Keleten megölnek. Ezeket a szegény lelkeket ostorozzák, és úgy szenvednek, ahogyan Én szenvedtem.
A gonoszság, amelyet látok, gyengülni fog, és késleltetni fogja Atyám büntető kezét, de ez nem fogja megakadályozni ezeket az országokat abban, hogy egymást öldököljék.
A pecséteket fel lettek törve, leányom, és a háborúk gyorsan fognak kibontakozni.
Imádkozzatok, hogy egy nukleáris háború globális szörnyűsége elhárításra kerüljön, amely megsemmisítené az emberiség egyharmadát.
Még több imára van szükségem, gyermekeim. Tudom, hogy mennyire kitartóan imádkoztok, de kérlek benneteket, könyörgöm hozzátok, hogy alkossatok sok imacsoportot, meghívva barátaitokat és családjaitokat, hogy a békéért imádkozzatok.
Most a Keresztes Imahadjárat újabb imáját adom nektek, a 27. imát: Ima a világ békéjéért.

 

„Ó, Jézus, irgalomért esedezem azokért, akik borzalmas háborúk miatt szenvednek.
Könyörgöm, hogy a béke elárassza azokat a megkínzott nemzeteket, akik vakok létezésük igazságával szemben.
Kérlek, hogy ezeket a nemzeteket borítsd be a Szentlélek erejével, hogy az ártatlan lelkek fölötti hatalomra törekvéseiket hagyják abba.
Légy irgalmas minden országodhoz, melyek tehetetlenek az egész világra kiterjedő gonosz rémtettekkel szemben. Ámen.”

 

Leányom arra sürgetlek, hogy légy türelmes, hisz nincs már sok idő a Gyónásig. Amint az megtörténik, minden nyugodtabb lesz.
Menjetek békével és szeretettel. Helyezzétek teljes bizalmatokat mindenek előtt, szeretett Jézusotokba.

 

Megváltótok, Jézus KrisztusIsten Anyja: Nektek imádkoznotok kell minden magas pozícióban lévő emberért, akiknek hatalmuk van a nemzetetek fölött

 


2013. február 6. szerda, 14:55

Gyermekem, nektek most minden imát a lelkek megmentéséért kell felajánlanotok, azokért az elveszett lelkekért, akik nem fogják Isten Létezését elismerni.

Szétszóródva a világban, ezek a szegény lelkek olyan időket élnek, amelyben hazugságokkal kínozzák őket. Ezeket a hazugságokat a csaló ültette a szívükbe. Isten Fénye nélkül a szívükben nincs semmi, aminek örülhetnének. Ők nem tisztelik Istent, így tehát helyette megpróbálnak találni valami mást, ami pótolja Őt. Ez a pótlás általában a bálványimádás formáját ölti magára, más emberek vagy az anyagi javak iránt. Mindaz, amit a béke keresésében a végén kapnak, csak a nyugtalanság és az összezavarodottság. Isten szeretete nélkül ők sohasem fognak békére találni.

Szeretett Atyám Fia, Jézus Krisztus Irgalmassága által kiárasztja Fényét és Szeretetét az ilyen lelkekre. Ők nem fogadják el ezeket a Kegyelmeket, és hátat fordítanak annak az egyetlen útnak, amely az örök béke és boldogság eléréséhez a rendelkezésükre áll.

Nektek imádkoznotok kell minden magas pozícióban lévő emberért, akiknek hatalmuk van a nemzetetek fölött, mivel ők nagyon szenvednek. Ők naponta a gonosz célpontjai, hogy eszközként felhasználhassa őket annak érdekében, hogy nehézségeket okozzanak Isten gyermekeinek. Azon tervük, hogy nemzetük életéből, melyet ellenőriznek, Isten minden nyomát elpusztítsák, most már időszerű. Amint felfedik valódi szándékukat, ők szintén áldozatokká válnak, valamint azok a lelkek is, akik kormányrendszerük alatt szenvedni fognak.

Íme, egy ima, a Keresztes Imahadjárat imája, melyet imádkoznotok kell, hogy kormányaitok megvilágosodjanak úgy, hogy Isten Kegyelme beboríthassa a világvezetőket.

 

„Ó, Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, légy szíves kérd meg Szent Fiadat, hogy árassza Kegyelmeit és Szeretetét azokra a vezetőkre, akik a világot ellenőrzik.

Imádkozz, hogy Isten Fénye meggyógyítsa őket vakságukból, és megnyissa kővé dermedt szívüket.

Akadályozd meg őket abban, hogy üldözzék az ártatlan embereket.

Kérlek, imádkozz, hogy Jézus vezesse majd őket, és állítsa meg azon tevékenységükben, mely által akadályozzák Tanításai Igazságának terjedését a nemzetek között. Ámen.”

 

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

 

 

 

 

Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai szörnyű szorongással és az igazságszolgáltatás visszaélésével fognak szembesülni, hívniuk kell Engem

 

 

 

2014. február 6. csütörtök, 16:15

Gyermekem, amikor eljön annak az ideje, hogy Fiam papjai szörnyű szorongással és az igazságszolgáltatás visszaélésével fognak szembesülni, hívniuk kell Engem.

Nekem megadatott a Kegyelem, hogy meg tudjam nekik adni a bátorságot, amelyre szükségük lesz, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Különösképpen a Katolikus Egyház papjaira utalok, mert ők többet fognak szenvedni, mint Isten bármelyik más szolgája.

Amikor eljön az a nap, és felszólítják őket, hogy tegyenek le egy olyan esküt, amely megtagadja szeretett Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, akkor sohasem szabad kételkedniük azok valódi szándékában, akik ezt elvárják tőlük. Amikor arra kérik őket, hogy tagadják meg a Szent Eucharisztia valódi jelentését, és fogadjanak el egy új értelmezést, akkor tudni fogják, hogy ütött az óra. Ez lesz az a nap, amikor majd elkezdődik a rothadás, és szemtanúi lesznek a templomok fedelei alatt omladozó falaknak mindenütt a világon.

Azt szeretném, hogy minden pap, akinek szembe kell néznie ezzel a szomorú megpróbáltatással, imádkozza a Keresztes Imahadjárat ezen (135.) imáját, hogy megvédje az Igazságot.

 

Ó, Üdvösségnek Szeretett Anyja, segíts nekem a szükség pillanatában. Imádkozz, hogy legyek megáldva azokkal az Ajándékokkal, melyeket a Szentlélek Ereje áraszt ki méltatlan lelkemre, hogy mindenkor képes legyek megvédeni az Igazságot. Támogass engem minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor majd azt kérik tőlem, hogy tagadjam meg az Igazságot, Isten Igéjét és a Legszentebb Eucharisztiát.

Segíts nekem, hogy felhasználván a kapott Kegyelmeket, megingathatatlan legyek a Sátán gonoszságaival szemben és mindazokkal a szegény lelkekkel szemben, akiket ő arra használ fel, hogy bemocskolja Fiadat, Jézus Krisztust.

Segíts nekem a szükség órájában. A lelkek érdekében add meg nekem azt a bátorságot, hogy Isten minden gyermeke számára kiszolgáltassam a Szentségeket, amikor talán Isten ellenségei megtiltják azt nekem. Ámen.

 

Amikor ezek az idők kezdetüket veszik, akkor készen kell állnotok, hogy továbbra is folytassátok Isten Munkáját, lendülettel és méltósággal hordozzátok Keresztjét a saját és Isten minden gyermeke lelkének az érdekében.

 

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://uzene.blog.hu/api/trackback/id/tr836213262

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.