HTML

<center>  
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/tab.js"></script><script type="text/javascript">WAU_tab('70bo1zmabqql', 'left-middle')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/classic.js"></script><script type="text/javascript">WAU_classic('e2cvulrjj0lm')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/small.js"></script><script type="text/javascript">WAU_small('try8rcm9i43k')</script>
<div><span style="color: #acb8cc;"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target="_blank">
<script type="text/javascript"></script><noscript><font color="#acb8cc"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target=_blank><img src="http://stat.mystat.hu/collect.php?id=52153" alt="mystat" border="0"></a> </font></noscript><a href="http://freeaudit.hu/?go=stat&id=9278" target="_blank"> <img src="http://count.freeaudit.hu/?id=9278&sr=&sc=&dr=&wl=&ct=i" alt="freeaudit.hu" border="0" /> </a> <span style="color: #acb8cc;"></a><img src="http://www.fsz.bme.hu/cgi-bin/nph-count?width=5&link=http://www.andrelowoa.com/index.html" /><a href="http://www.websas.hu/statistics/detail.php?idn=12326" target="_blank"><img src="http://www.websas.hu/statistics/image.php?idn=12326" alt="websas.hu" border="0" /></a> </span></div>
<a href="http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=2gtdpyxmiqj&color=a00000&m=1"><img src="http://rc.revolvermaps.com/h/b/40/2gtdpyxmiqj.png" alt="Map" style="border: 0px;" height="40" width="40" /></a><a href="http://s05.flagcounter.com/more/oZd"><img src="http://s05.flagcounter.com/mini/oZd/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s06.flagcounter.com/more/OZpo"><img src="http://s06.flagcounter.com/mini/OZpo/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s07.flagcounter.com/more/UkB4"><img src="http://s07.flagcounter.com/mini/UkB4/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a><script type="text/javascript" src="http://jc.revolvermaps.com/b.js"></script><script type="text/javascript">rmb_ki101('2nyuywvv1dn','','40','40',1,'ffffff','010020','aa0000');</script>
</center>

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

Bejegyzések

Naptár

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Ti nem adhatjátok át az Igazságot, amikor az egótok a népszerűségre törekszik 20181210

2018.12.09. 18:51 Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, mennyire fáj, hogy oly sok embert látok, akik elfogadják a hamis alázatot, ami a humanizmus mögött rejlik, és amelyet annyira előnybe részesítenek Egyházamban. Szerepem, mint az emberi faj Üdvözítője és Megváltója mostanra már feledésbe merült. A hamis alázatnak Egyházamban…

Szólj hozzá!

Meg fogom ítélni az Élőket és a Holtakat, és csak az arra méltók léphetnek be Királyságomba. 20171210

2018.12.09. 17:07 Andre Lowoa

“Második Eljövetelemet már várják, és azok, akik azt vallják, hogy ismerik az Igazságot, amely Atyám Könyvében foglaltatik, tudni fogják, hogy az nem tartalmaz valótlanságot. Ismét eljövök, amint az meg volt jövendölve, és ez az idő szinte már elérkezett hozzátok. Meg fogom ítélni az Élőket és…

Szólj hozzá!

"Szívem tele van örömmel, mivel közeledik az az idő, amikor Születésemet ünnepelni fogják" 20161210

2018.12.09. 16:18 Andre Lowoa

"† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Keresztelő Jánosban beteljesedik Illés próféta második eljövetele is: de nemcsak az Előhírnököt nem ismeri fel a nép, hanem magát a Megváltót sem. Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?”…

Szólj hozzá!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

2018.12.09. 06:41 lowoa

Próbálkozások egy világpénznem európai bevezetésére 2011. december 9. péntek, 23:28   Drága szeretett leányom, mennyire szeretném, ha gyermekeim, különösen azok, akik Európában az elnyomás miatt szenvednek, egyszerűen Atyámhoz fordulnának segítségért. A gonosz csoport,…

Szólj hozzá!

Ő, az antikrisztus, több nyelven fog beszélni, de egyetlen latin szó sem fogja elhagyni az ajkát 20181209

2018.12.08. 18:41 Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, az Én Időm közel van. Minél jobban közeledik a Nagy Nap, annál több jelről lehet majd tanúskodni a világban. Az ember, akit úgy fognak bemutatni a világnak, mint a „béke emberét”, arra készül, hogy minden elképzelhető módon utánozzon Engem. Ő kívülről tudja a Szentírást, és…

Szólj hozzá!

A Szentlélek tüzét mindenki érezni fogja a szívében 20171209

2018.12.08. 17:00 Andre Lowoa

“38 1Ebben az időben Júda elköltözött testvéreitől, és sátrát egy Hira nevű adullámi embernél ütötte fel. 2Ott meglátta az egyik kánaánitának, Suának a lányát. Feleségül vette és vele élt. 3Az fogant és fiút szült, akit Ernek nevezett. 4Másodszor is fogant, fiút szült, s Onannak nevezte. 5Majd…

Szólj hozzá!

"Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták." 20161209

2018.12.08. 16:37 Andre Lowoa

"Drága szeretett leányom, mennyire szeretném, ha gyermekeim, különösen azok, akik Európában az elnyomás miatt szenvednek, egyszerűen Atyámhoz fordulnának segítségért.A gonosz csoport, melyre időről időre többször is hivatkoztam, most megpróbál közelebbi kísérletet tenni arra, hogy a világ ezen…

Szólj hozzá!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

2018.12.08. 08:53 lowoa

Szűz Mária: „Én ugyanazt a szenvedést tapasztaltam meg” 2011. december 8. csütörtök, 21:10  Gyermekem, amikor Jézus Krisztust, az egész emberiség Megváltóját a világra hoztam, olyan voltam, mint minden anya. Szeretetem gyermekem iránt annyira lenyűgöző volt, hogy könnyekre fakadtam, amikor…

Szólj hozzá!

Én most készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és emiatt sokan utálni fognak Engem 20181208

2018.12.07. 18:33 Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, semmi sem sért jobban Engem, mint az, amikor azok, akik ismerik az Atyám Könyve által a világnak adott Tanításaimat, de mégis úgy értelmezik Isten Szavát, hogy az megfeleljen vágyaiknak. Azok, akik megpróbálnak mások fölött zsarnokoskodni, és akik Szent Szavamat eszközként…

Szólj hozzá!

A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit a Második Eljövetelemre való felkészülésben. 20171208

2018.12.07. 17:45 Andre Lowoa

készület, szeretet,     tisztítani , megment, kárhozat, Ember Fia, időpont, idő, Nagyfigyelmeztetés, Második Eljövetel, bocsánat, földrengés, vihar, méreg, szárazföld, tenger, levegő, ég, Föld, törvények, teológusok, Szeplőtelen Fogantatás   Immaculate…

Szólj hozzá!