HTML

<center>  
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/tab.js"></script><script type="text/javascript">WAU_tab('70bo1zmabqql', 'left-middle')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/classic.js"></script><script type="text/javascript">WAU_classic('e2cvulrjj0lm')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/small.js"></script><script type="text/javascript">WAU_small('try8rcm9i43k')</script>
<div><span style="color: #acb8cc;"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target="_blank">
<script type="text/javascript"></script><noscript><font color="#acb8cc"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target=_blank><img src="http://stat.mystat.hu/collect.php?id=52153" alt="mystat" border="0"></a> </font></noscript><a href="http://freeaudit.hu/?go=stat&id=9278" target="_blank"> <img src="http://count.freeaudit.hu/?id=9278&sr=&sc=&dr=&wl=&ct=i" alt="freeaudit.hu" border="0" /> </a> <span style="color: #acb8cc;"></a><img src="http://www.fsz.bme.hu/cgi-bin/nph-count?width=5&link=http://www.andrelowoa.com/index.html" /><a href="http://www.websas.hu/statistics/detail.php?idn=12326" target="_blank"><img src="http://www.websas.hu/statistics/image.php?idn=12326" alt="websas.hu" border="0" /></a> </span></div>
<a href="http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=2gtdpyxmiqj&color=a00000&m=1"><img src="http://rc.revolvermaps.com/h/b/40/2gtdpyxmiqj.png" alt="Map" style="border: 0px;" height="40" width="40" /></a><a href="http://s05.flagcounter.com/more/oZd"><img src="http://s05.flagcounter.com/mini/oZd/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s06.flagcounter.com/more/OZpo"><img src="http://s06.flagcounter.com/mini/OZpo/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s07.flagcounter.com/more/UkB4"><img src="http://s07.flagcounter.com/mini/UkB4/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a><script type="text/javascript" src="http://jc.revolvermaps.com/b.js"></script><script type="text/javascript">rmb_ki101('2nyuywvv1dn','','40','40',1,'ffffff','010020','aa0000');</script>
</center>

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

Bejegyzések

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Azok, akik az Előttem lévő próféták által lefektetett Isteni Szót követték, voltak az elsők, akik leköptek Engem 20180514

2018.05.13. 18:35 Andre Lowoa

“Drága szeretett leányom, a következőket azoknak a szolgáimnak mondom közületek, akik azért szenvednek, mert hisznek ezekben a Mennyei Üzenetekben.   Szenvedésetek nehéz ugyan, mégis tudnotok kell, hogy ti Ajándékommal vagytok megáldva, amelyet azért kaptatok, hogy segítsen megnyitni szemeteket…

Szólj hozzá!

Imakérések: Most menj és hallasd ezt a kérést: „Hívásom Jézushoz” 20170514

2018.05.13. 17:30 Andre Lowoa

Most menj és hallasd ezt a kérést: „Hívásom Jézushoz”. ... Neked most mindenhol egyesítened kell az embereket, hogy kérjék Szeretetem ajándékát. Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/imakeresek-most-menj-es-hallasd-ezt-a-kerest-hivasom-jezushoz/ "„Nem volna rendjén, hogy…

Szólj hozzá!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

2018.05.13. 06:55 lowoa

Miért küld Isten, az örök Atya, új prófétákat a világba? 2011. május 13. péntek, 22.45 Szeretett leányom, a következőket a kételkedőknek szeretném mondani, különösen azoknak a felszentelt szolgáimnak, akik Igéimet elutasítják, amelyek ezeken az üzeneteken keresztül válnak ismeretessé:…

Szólj hozzá!

Az Én Igém a vég. Az Én Igém végleges. Nem létezhet más Ige. 20180513

2018.05.12. 18:38 Andre Lowoa

“Drága szeretett leányom, az Én maradék hadseregem nagyon gyorsan meg fog növekedni ebben az időben, és ötvennyolc nemzetben el fog el terjedni. Vezetők is lesznek köztetek, és nektek egyesülnötök kell, bárhol is vagytok, azáltal, hogy „Jézus az Emberiségért” imacsoportokat hoztok létre. Először…

Szólj hozzá!

FATIMA 100 ÉVES 20170513

2018.05.12. 17:26 Andre Lowoa

“Ezért van az, amiért most a kellő időben veletek kommunikálok, hogy mindnyájatokat közelebb vonzzam Magamhoz. Annak érdekében, hogy mindnyájan visszaforduljatok, és hogy megnyissátok szíveteket a szeretetre, amelyet Én minden egyes lélek iránt érzek ezen a Földön,…

Szólj hozzá!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

2018.05.12. 01:50 lowoa

Szűz Mária: Menjetek és nyissátok ki a szemeteket gyermekek, halljatok, kérdezzetek és elmélkedjetek mindazon, amit Isten nevében mutatnak be nektek   2012. május 12. szombat, 10:00 Gyermekem, ahogy a sátán és démonai ordítása hangosabbá válik, és sikításaik…

Szólj hozzá!

Irgalmasságom meg lesz mutatva a Keresztény Egyházak szolgáinak is, és hamarosan sokan közülük bizonyítékot fognak kapni ezen Üzenetek hitelességéről. 20180512

2018.05.11. 18:25 Andre Lowoa

“… 20 De Jézus tanítványai összegyűltek Pál körül, aki felkelt, és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt továbbmentek Derbébe.21 Derbében is hirdették az örömüzenetet, és ott is sokan Jézus tanítványai lettek. Azután Pál és Barnabás visszatért Lisztrába, majd Ikóniumba, onnan pedig a…

Szólj hozzá!

Szűz Mária: Menjetek és nyissátok ki a szemeteket, gyermekek, halljatok, kérdezzetek és elmélkedjetek mindazon, amit Isten nevében mutatnak be nektek 20170512

2018.05.11. 17:31 Andre Lowoa

Erős hitet fog követelni és az igazság elfogadását – amelyet ezek az Égi üzenetek tartalmaznak -, hogy az örök élethez vezető igaz ösvényen maradjatok. Az Örök Életet üdvözölnötök kell, gyermekek, és soha nem szabad visszautasítanotok a hamis ígéretek javára. Ezek a…

Szólj hozzá!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

2018.05.11. 06:21 lowoa

A Szűzanya üzenete a Szentek általi védelemről 2011. május 11. szerda, 22.30 Gyermekem, most már sokkal közelebb állsz az Én Szeretett Fiam szívéhez. A te utad nehéz volt, főleg, hogy ilyen rövid idő alatt tetted meg. Ez volt a Mennyei Atya parancsa, elküldött engem, hogy…

Szólj hozzá!

A csodák, amelyeket a Keresztes Imahadjáratom imái által ígértem a világnak, gyarapodni fognak 20180511

2018.05.10. 18:41 Andre Lowoa

“Drága szeretett leányom, nem számít, ha fájdalmat kell elviselned a miatt, ahogyan elutasítanak téged Miattam, mert az Én Szavam sohasem fog meghalni. Szavam felemelkedik majd, és egyre hangosabb lesz, mint egy erőteljes szél, és addig növekszik majd erősségében, míg Hangom a mennydörgéshez…

Szólj hozzá!