HTML

<center>  
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/tab.js"></script><script type="text/javascript">WAU_tab('70bo1zmabqql', 'left-middle')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/classic.js"></script><script type="text/javascript">WAU_classic('e2cvulrjj0lm')</script>
<script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/small.js"></script><script type="text/javascript">WAU_small('try8rcm9i43k')</script>
<div><span style="color: #acb8cc;"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target="_blank">
<script type="text/javascript"></script><noscript><font color="#acb8cc"><a href="http://www.mystat.hu/query.php?id=52153" target=_blank><img src="http://stat.mystat.hu/collect.php?id=52153" alt="mystat" border="0"></a> </font></noscript><a href="http://freeaudit.hu/?go=stat&id=9278" target="_blank"> <img src="http://count.freeaudit.hu/?id=9278&sr=&sc=&dr=&wl=&ct=i" alt="freeaudit.hu" border="0" /> </a> <span style="color: #acb8cc;"></a><img src="http://www.fsz.bme.hu/cgi-bin/nph-count?width=5&link=http://www.andrelowoa.com/index.html" /><a href="http://www.websas.hu/statistics/detail.php?idn=12326" target="_blank"><img src="http://www.websas.hu/statistics/image.php?idn=12326" alt="websas.hu" border="0" /></a> </span></div>
<a href="http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=2gtdpyxmiqj&color=a00000&m=1"><img src="http://rc.revolvermaps.com/h/b/40/2gtdpyxmiqj.png" alt="Map" style="border: 0px;" height="40" width="40" /></a><a href="http://s05.flagcounter.com/more/oZd"><img src="http://s05.flagcounter.com/mini/oZd/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s06.flagcounter.com/more/OZpo"><img src="http://s06.flagcounter.com/mini/OZpo/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a> <a href="http://s07.flagcounter.com/more/UkB4"><img src="http://s07.flagcounter.com/mini/UkB4/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/flags_1/" alt="Free counters!" border="0"></a><script type="text/javascript" src="http://jc.revolvermaps.com/b.js"></script><script type="text/javascript">rmb_ki101('2nyuywvv1dn','','40','40',1,'ffffff','010020','aa0000');</script>
</center>

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

Naptár

január 2018
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Levél , Protestáns Testvéreimnek

2017.05.02. 14:05 lowoa

Drága Protestáns Testvérek!
Szeretlek Benneteket!
A Szentlélek arra indított, hogy tanúságot  tegyek mindarról, amit eddig megéltem a hitemben, azok épülésére, akik ezeket a sorokat olvassák.
Tudnotok kell, hogy ateista voltam 34 éves koromig. 35 éves koromban, a fiam keresztelőjén, akit anyósom kérésére vittünk a templomba, megtértem.  Katarktikus megtérésem után rendszeresen jártam Istentiszteletekre, biblia órákra, konfirmációs előkészületekre, majd konfirmáltam .
Bőszen, vehemensen álltam ki a hitem mellett, csak a Szentírás szerint, sola scriptura, egyedül a Szentírás, egyedül a Biblia.
Jézus, a Szentháromság Szavait nagyon komolyan vettem, hitem megerősödött. Azonban Isten mást gondolt felőlem. Ő személyes, meghitt kapcsolatot akart velem létre hozni.
Hogyan lehet ez? Miért akar közelíteni a Hatalmas, a Mindenható hozzám , a gyarlóhoz, a bűnöshöz? Miért? Miért? Miért?
Mert szeret!
Olvasni kezdtem Isten Szeretet Ódáját, amelyben egy még ma is élő asszonynak, Vassula Rydennek adott csodálatos üzeneteket.
http://www.tlig.org/hu/humsg/huindex.html
Csak ámultam, és bámultam, hogy a Biblia Istene, akit minden nap olvastam, megszólítja az embert, mert ezek az üzenetek mindannyiónknak szólnak. Feltárulnak a Mennyei Atyának, Jézusnak szavai érzelmei tervei szenvedése szeretete, és a Szűzanyához való viszonya. Igen Protestáns Testvéreim, a Szűzanyához. A szószékről nem  hallottunk a Szűzanyáról . Mindent elsöprő gyengédség és szeretet van Jézus és Mária között. Ebben benne van a Mennyei Atya akarata, miszerint, csak egy hibátlan, teljesen tiszta, szeplőtelen leány kiválasztása lehet méltó Fiának befogadására. Ebben benne van a Szentlélek munkálkodása, Aki "beárnyékolta" a názáreti leányt, és Jézus, Akit Mária méhében hordott.
Megértettem, Mária  aki az Evangéliumokban háttérbe szorul, természeténél fogva alázatos és engedelmes.
Nos ez volt az első, amit be és- elfogadtam. Az idő telt ,olvastam és imádkoztam. Majd úgy döntöttem katolizálok. Szent misék, hittan órák, katekumen felkészítés, vizsga, bérmálkozás. Az egy helyben járásból először menetelés, majd száguldás lett. A Szentlélek kibontotta szárnyait és megmutatta misztériumait.
Drága Protestáns testvéreim! A lemeztelenített, lecsupaszított megkövesedett Ige megelevenedett ,felizzott, kitágultak a bibliai igazságok, megnyílt előttem a misztikum, de nem mint egy ezoterikus transállapot, hanem valóságosan erős hitben, a Szentlélek megvilágításában.
Kérdezhetitek hogyan? Ezt nem értem?
Egyszerűen figyeltem Isten Szavára, Hangjára.
Isten ma is szól hozzánk az Igéje és prófétái által.

„Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban.(Joel pr. 3. fej.)

19Ne oltsátok ki a Lelket, 20s a prófétai beszédet ne vessétek meg. (Tessz.19-20)

„Ki a legnagyobb a mennyek országában?” 2Odahívott egy gyereket, közéjük állította, 3s azt mondta: „Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. 4Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában. 5 (Máté. 18.)

Nos gyermeki odaadással jártam Szent Misére. Továbbra is olvastam a Bibliát  és megtanultam a " belső fülemmel" meghallani Isten szavát. Megtanultam eligazodni a Szentírás elrelytett mondanivalója között, amelyben nagy segítséget jelentettek azok a próféciák, amiket Isten a mai embereknek ad. Mert ad! A Bibliával a kinyilatkoztatás befejeződött! De Istent ki akadályozhatja meg ,hogy szóljon? Ki gátolhatja meg, hogy figyelmeztessen? Ki mondhatja meg neki,hogy Te most nem szólhatsz? Ebben a modern világban ? Nekünk már nem kell Isten segítő keze! Mi már a tudományban , az ismeretekben, a kutatásainkban az egekig hatoltunk!
Igen Kedves Protestáns Testvéreink! A bűnben is! Az ember oly mélyre süllyedt, hogy Sodoma és Gomora bűnei enyhébbek voltak, mint a mai világ bűnei. A Jelenések Könyveinek az időszakát éljük. Az utolsó időket éljük.
Isten mindig prófétákat küldött, mielőtt nagy horderejű büntetéseket helyezett kilátásba. Gondoljatok Ninivére.
Most ugyanilyen nagy horderejű lépésre készül! A Második Eljövetelére. Sok, sok prófécia beteljesedet már, ami ti jobban tudjátok mint én, igy kezdődik..." Hallanotok kell majd..." Ugye halljátok már, ugye látjátok már! Ezért nyissátok meg most elsőnek sziveteket, távolítsátok el a kőszívet, hiszen maga Jézus adott nektek hús-szívet. Távolítsátok el magatoktól az előítleteiteket, az ellenséges érzelmeiteket katolikus testvéreteikkel szemben, mert higgyétek el minden amit számon kér majd Isten tőletek,-" mennyire szerettél?"
Sok igaz prófáciát kaptunk a Bibliában. Ezek a mostani időkre vonatkoznak.

Dániel könyve:1:4

Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.

János Jelenések Könyve :10:9.10.11.
  1. Odamentem az angyalhoz és kértem, hogy adja át a könyvtekercset. Ô hozzám fordult: "Fogd a könyvtekercset és nyeld le! Gyomrodban ugyan keserű lesz, de szádban olyan édes, mint a méz."
  2. Átvettem a könyvtekercset az angyal kezébôl és lenyeltem. Számban édes volt, mint a méz, de amikor lenyeltem, gyomrom keserű lett tôle.
  3. Aztán ezt az utasítást kaptam: "jövendolnöd kell ismét népeknek, nemzeteknek, nyelveknek és sok királynak."
Nos ezek az utolsó idők próféciái Kedves Protestáns Testvéreink rendelkezésünkre álnak. Minden embernek szólnak, felekezetre, nemre, vallásra, fajra,bőrszínre való tekintet nélkül. Szól elsősorban a bűnösökhöz, a családokhoz, a fiatalokhoz, a papokhoz, egyszóval az egész világhoz. Áthatja ezeket az üzeneteket Isten féltő szeretete, gondoskodása. Minden embert meg akar menteni, még mielőtt eljönne Isten rettenetes  Nagy Napja.
Ha idegenül is hangzik füleitek számára ez akkor is Figyelmeztetés, a Nagyfigyelmeztetés, azért, hogy megmeneküljünk!
Ezeket olvashatjátok, sőt imádkozhatjátok, mert ezekhez az üzenetekhez, amit IGAZSÁG KÖNYVÉNEK nevez Isten, KERESZTES IMAHADJÁRATNAK  nevezik.

 

Itt vannak a linkek, ahol felkereshetitek ezeket az üzeneteket és imákat.
http://masodikeljovetel.hu/
http://masodikeljovetel.hu/imahadjarat

Most pedig búcsúzom Tőletek. Fogadjátok el ezeket a szavakat .A Szentlélek szólt most hozzátok általam.
"Áldjon meg az benneteket Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rátok arcát az Úr és legyen hozzátok jóságos! Fordítsa felétek arcát az Úr és szerezzen nektek üdvösséget!” Amen

Egy katolizált testvéretek.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

http://uzene.blog.hu/api/trackback/id/tr4312475767

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Nincsenek hozzászólások.